Fraværshåndtering funktionærer

I vores bestræbelser på at optimere vores administrative processer er vi nu kommet til fraværsregistrering for alle funktionærer.  Det er vigtigt, at såvel planlagt som ikke-planlagt fravær dataopsamles løbende, således vi får valide data til lønbehandling, fraværsstatistikker og ikke mindst af hensyn til optimal betjening af vores kunder.

Vi har lavet et værktøj, der er nemt at bruge og giver det fornødne overblik for planlægning i forretningerne/afdelingerne

 

 

Fraværshåndtering
Tilbage til Intranet

Du anvender værktøjet således:

Medarbejder:
Indtast dine fraværsønsker, sygemeldinger m.m. (vælg type i fraværstype)
Tast ”Indsend” =>  der sendes automatisk en mail til din leder for godkendelse.

Gul farve = fravær sendt til godkendelse

Rød farve = godkendt fravær

Du har som medarbejder adgang til at se din afdelings kalender.

Leder:
Når alle medarbejdere har indtastet sine ferieønsker for eks. sommerferie, kan du ud fra kalenderen vurdere, om du kan bevilge fraværet, eller der skal flyttes rundt på noget.  Kan du umiddelbart godkende ønskerne, taster du blot godkend – alternativt afviser du og medarbejderen modtager mail om, at du ikke har godkendt ferieønsket.

Du skal sikre, at alt fravær registreres – du har således mulighed for at indtaste f.eks. sygdom på en medarbejder (såfremt medarbejderen ikke selv har gjort det.)

Bemærk: Alle skal naturligvis fortsat anvende/indstille Outlook-kalender (autosvar, aftale ”fraværende”) samt Total View ved fravær.