Munira har fået en søn

Munira har den 23. november fået en sund og rask dreng på 51 cm. og 3.550 g.

Et stort tillykke til Munira og Zikret og de to stolte storebrødre.