Nye regler for registrering af varebiler, der anvendes til firmakørsel

Fra den 1. juli 2019 skal alle varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg. Læs, hvordan du registrerer din varebil.


Varebiler, der anvendes til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen inden den 1. juli 2019.
Registreringen skal gøre det muligt at dokumentere, at der er tale om kørsel med egne varer eller materialer, og at der ikke er tale om godskørsel for fremmed regning, da dette fra 1. juli 2019 kræver særlig tilladelse og uddannelse.

Uggerhøj Peugeot Partner Årets varebil 2019

Sådan gør du:

  • Gå til https://motorregister.skat.dk, hvor der logges på med NemID
  • Du skal her vælge ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Du skal derefter godkende registreringen og bestille en ny registreringsattest.
  • Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen og skal medbringes under kørsel og efter anmodning vises til politiet.

Hvordan defineres firmakørsel?

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis virksomheden transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på fx køb, salg eller reparation. Godskørslen må således kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter. Fx når en tømrer, murer o.lign. transporterer materiale, som skal bruges i virksomheden. Derudover er der tale om firmakørsel, når entreprenører transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse. Det kan for eksempel være grus eller sand til et vejbyggeri.


Undgå bøde og inddragelse af nummerplader

Hvis ikke varebilen er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil kørsel i varebilen blive betragtet som godskørsel for fremmed regning. Det kræver en særlig tilladelse samt uddannelsesbevis. Overtrædelse kan medføre bøde og inddragelse af nummerplader.

Godskørsel for fremmed regning

For godskørsel for fremmed regning i varebil indføres der nye tilladelses- og uddannelseskrav til varebilsvognmænd og -chauffører. Varebilsvognmænd skal have en varebilsvognmandsuddannelse samt en varebilstilladelse, mens varebilschauffører skal have et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Find svar på Varebilskrav.dk


Færdselsstyrelsen har oprettet hjemmesiden Varebilskrav.dk. Hjemmesiden beskriver de nye regler og giver svar på de spørgsmål, som varebilsvognmænd og -chauffører måtte have i forbindelse med de nye regler.

Læs mere på Varebilskrav.dk

Kontakt din lokale UGGERHØJ erhvervskonsulent:

Uggerhøj Erhvervsbiler

Jens Erik Damgaard Thygesen

Erhvervskonsulent Opel - Herning Direkte 72 25 05 72 Email: jdt@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Morten Hedegaard Groth

Erhvervskonsulent Opel / Citroën - Vendsyssel Direkte 72 25 05 92 Email mhg@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Henrik Andersen

Erhvervskonsulent Opel - Aalborg Direkte 72 25 04 90 Email ha@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Ronni Knudsen

Erhvervskonsulent Citroën - Frederikshavn Direkte 72 25 05 90 Email rok@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Michael Henriksen

Erhvervskonsulent VW - Frederikshavn Direkte 72 25 05 20 Email mh@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Martin Høgh Pedersen

Erhvervskonsulent VW - Frederikshavn Direkte 81 77 62 74 Email mpe@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Casper Elkjær Madsen

Erhvervskonsulent Citroën - Aarhus Direkte 72 25 04 77 Email cem@uggerhoej.dk
Uggerhøj Erhvervsbiler

Lars Svit

Erhvervskonsulent Citroën & Peugeot – Horsens Direkte 79 27 72 11 Email lsv@uggerhoej.dk